Neretko se dešavaju situacije da se brava na vratima zaglavi ili se polomi. Ko se našao u takvoj situaciji zna da ni malo nije prijatna i da se u tom trenutku pokajao što nije kupio kvalitetniju bravu. Kako bismo izbegli takve situacije, na vreme treba da se obezbedimo dobrom  bravom, a kako bi sigurnost bila zagarantovana, najbolja je sigurnosna brava. U svetu se sigurnost u domovima obezbeđuje najmodernijim sigurnosnim bravama koje su nastale razvojem najnovije tehnologije, pa se u tu svrhu često koriste elektronske brave.  Najveći broj domova u Srbiji ima na ulazu drvena vrata sa cilindričnom bravom. Svakako treba da biramo kvalitetniju bravu, ona znači veći stepen sigurnosti. Prednost cilindričnih brava je, upravo, u tom stepenu sigurnosti, zato što ključ ne može da se iskopira. Cilindrične brave se jednostavno montiraju u slučaju da je potrebna zamena, a često je moguće zameniti samo  cilindar za brave. 

Cilindri za brave

Kako bismo saznali nešto više o cilindrima za brave, posetili smo firmu Šarka. Njihovi ljubazni prodavci su nam objasnili koji sve cilindri za brave postoje u firmi Šarka  i na šta treba da obratite pažnju prilikom kupovine. Cilindri su bitni zbog toga što u kompletu sa bravom omogućavaju zaključavanje vrata. Oni su standardnog kruškastog oblika. Najčešći cilindri za brave su pin tip cilindra, pa se po konstrukciji razlikuju običan petopinski i kodirani šestopinski cilindar. Cilindar na ulaznim vratima ima kodni mehanizam u obliku skupa diskova na kojima postoje rezovi koji se podudaraju sa žlebovima na ključu. Te brave imaju prilično visok nivo zaštite, zato što one imaju svoj jedinstven set ključeva i Vi ste jedina osoba koja ima te ključeve. Od debljine vrata i šilta i rozete koje su montirane, zavisi dimenzija cilindra. Kada su u pitanju dimenzije cilindra bitno je rastojanje od sredine jezička do kraja cilindra i to sa obe strane, pa standardni cilindar ima dimenzije 30mm-30mm, strane su razdvojene rotirajućim bregom čija je širina uvek 10mm. Ovaj cilindar zove se simetrični i koristi se za standardna drvena vrata. Dimenzije cilindra mogu da budu od 21mm-21mm, do ukupne dužine od 120mm. Ono što je još važno da pored simentričnog postoji i asimetrični cilindar kod koga se  dimenzije strana  razlikuju. Pri izboru dužine cilindra treba da izmerite debljinu vrata tako da cilindar bude u ravni šilta. Najveći deo obijanja vrata dešava se lomljenjem cilindra, zato spoljašnji deo cilindra ne treba da prelazi više od 2mm od ravni vrata.

Na šta još treba obratiti pažnju

Na našem tržištu se mogu naći različiti tipovi cilindra, a njihov kvalitet zavisi od materijala od koga su napravljeni, od broja rotirajućih diskova, ali i broja elemenata koji učestvuju u sistemu zaključavanja. Što se materijala tiče, najzastupljeniji su cilindri od mesinga. Što se tiče nivoa sigurnosti, treba da znate da postoje cilindri sa ugrađenim klinovima od kaljenog čelika, koji su otporni na bušenje, ali postoje i cilindri sa antibamping klinovima, takvi cilindri su otporni na obijanje jakim udarcima. Kako biste dom zaštitili od provalničkog alata, treba da znate da bravu možete da osigurate i cilindrom sa komplikovanim ulazom ključeva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *