Zamena utičnica – Kako zameniti utičnicu?

Zamena utičnica je jednostavan proces u domaćinstvu. Da biste dobro zamenili utičnicu potrebno je da ste upoznati u osnove elektrike i da rukujete alatom. Ukoliko niste dovoljno stručni – nemojte se upuštati u ovaj posao. Preporučujemo vam angažovanje profesionalnog majstora.

Vrste utičnica
Za početak treba da znate da postoje trofazne, monofazne, mrežne, antenske i telefonske utičnice.

uticnica

Utičnica je sprava koja omogućava električnim/TV/kompjuterskim/telefonskim uređajima da rade.

Ubacivanjem utikača u utičnicu uređaji rade. Većina utičnica ugrađuje se u zid, ali ima i onih koje se montiraju na zid.

uticnica

Postoje utičnice sa plastičnim i keramičkim jezgrom. One sa keramičkim jezgrom su kvalitetnije.

Zamena utičnica  – kako?

Zamena utičnica je ista kod svih navedenih tipova.

Zamena utičnica – procedura: Skine se plastični deo („maska“) utičnice. Kod nekih tipova utičnica, plastične maske pričvršćene su šrafom, a kod nekih „žabicama“.
Onda se šrafcigerom odviju dva šrafa (po jedan sa svake strane), koji drže samu utičnicu stegnutu u zidu.

zamena uticnice

Kada se utičnica oslobodi i izvuče iz zida, jednostavno se odviju zavrtnji koji se nalaze sa zadnje strane i stežu strujne/TV/mrežne/telefonske žice: sledi stavljanje nove utičnice.

Zamenjena utičnica se vraća po istom principu: stegnu se zavrtnji koji drže žice pričvršćene u utičnici, telo utičnice se vrati u zid, kablovi se uguraju i dobro pričvrste, zatim se pričvrste šrafovi koji drže utičnicu u zidu i vrati se plastična maska.

Tada je zamena utičnica gotova.

telefonska uticnica

Napomena: Kod zamene strujne utičnice OBAVEZNO isključiti osigurač koji dovodi struju do te utičnice.

Treba znati još nešto, kada je priključenje uređaja u utičnicu u pitanju. Prilikom vađenja utikača, ovo posebno važi za šuko, potrebno je rukom vršiti silu na utičnicu približno jednaku ili jaču od one koja se koristi za vađenje utikača.

Ovo je bitno sprovoditi, kako ne bi došlo do odvaljivanja utičnice iz zida. Ako do odvaljivanja utičnice ipak dođe, potrebno je primeniti istu proceduru kao kad je zamena utičnica u pitanju.

Zamena utičnica nekima može da napravi problem. Za neke zamena utičnica nije jednostavna i može da oduzme mnogo vremena. U tom slučaju zamena utičnica zahteva profesionalca.

Ukoliko imate problem sa zamenom utičnice možete se obratiti za pomoć našem majstoru koji će vam pomoći u tom poslu. Takođe, možete mu postaviti i pitanje popunjavajući formular ispod:

FORMULAR ZA KONTAKT

[contact-form-7 id=”2257″ title=”Usluge – kucne popravke”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *