Električne komponente se vrlo često koristi u toku procesa automatizacije, a uređaji koji se najčešće koriste svakako su i vremenski releji. Mnogo je razloza što su baš ovi uređaji uvršetni u proces automatizacije, pa treba sve uzeti u obzir kako bi bili odabrani odgovarajući uređaji, koji će maksimalno poboljšati celokupan proces i podići ga na viši nivo kvaliteta u svakom smislu. 

Izuzev vremenskih releja, često se koriste i industrijski, ali i step releji, kao i releji snage i mnogi drugi. 

Kako rade vremenski releji?

Bez obzira da li su u pitanju vremenski releji ili neki drugi uređaji te vrste, većina ih radi po gotovo istovetnom principu. Uz pomoć ovih uređaja se može ili prekinuti strujno kolo ili se uspostaviti i to sve najpre zato što vremenski releji i releji uopšte sadrže i elektromagnet, koji se koristi i za otvaranje i za zatvaranje kontakata. U većini slučajeva je u pitanju elektromagnet, koji sadrži železno jezgro, na kome se nalaze i namotaji žice izrađene od bakra. Onog momenta kada se pusti struja, ona teče kroz takozvano primarno strujno kolo, što je u ovom slučaju bakrena žica. Zahvaljujući takvom principu funkcionisanja, oko pomenutog elektromagneta biva formirano magnetno polje. A to magnetno polje zatim privlači takozvanu železnu kotvu. Na toj kotvi se nalaze električni kontakti, koji utiču na sekundarno strujno kolo, odnosno na strujni krug, koji se na taj način ili otvaraju ili se zatvaraju. 

Da bi se kotva vratila u početni položaj, neophodno je da se prekine protok struje kroz elektromagnet, koga sadrže i vremenski releji i mnogi drugi releji. U takvoj situaciji više ne postoji privlačenje između elektromagneta i železne kotve. Tako da se u većini slučajeva uz pomoć namenske opruge ona i vraća u početni položaj. U zavisnosti od toga koji je tip kontakata u pitanju, upravo na takav način eletrični kontakti uspevaju da prekinu strujno kolo ili da ga ponovo uspostave. 

Upravo na taj način rade gotovo svi, pa i vremenski releji. Inače, osnovni delovi svakog releja su kontakti, zatim kotva i elektromagnet. 

Kako se dele releji?

Postoji nekoliko podela ovakvih uređaja. Prva i osnovna podela jeste prema tome na koji način se vremenski releji i ostali releji napajaju. Osim neutralnih ili običnih releja, postoje i polarizovani elektromagnetski releji. 

Druga podela koja je zastupljena jeste prema funkciji koju imaju. U tom smislu oni mogu biti automobilski, telegrafski i strujni, ali i frekvetni, strujno – naponski i telefonski, kao i mnogi drugi, a sve u zavisnosti od toga da li se koriste za opštu upotrebu ili neku drugu. Posebna kategorija su upravo vremenski releji. Njihova posebna karakteristika jeste ta što su u većini slučajeva podesivi, te tako može unapred da bude definisano određeno kašnjenje bilo prilikom uključivanja određenog uređaja, bilo prilikom isključivanja. 

Na tržištu se mogu, pored ostalih naći i vremenski releji sa zakašnjenjem pri uključivanju, kao i vremenski releji sa zakašnjenjem pri isključivanju. 

Da bi jedan takav uređaj mogao da bude korišćen na pravilan način, te da bi maksimalno uticao na kvalitet proizvodnog procesa, odnosno na funkcionisanje samog uređaja, važno je da budu odabrani odgovarajući vremenski releji, to jest oni uređaji koji imaju takve karakteristike, koje su u potpunosti u skladu sa zahtevima samog procesa ili uređaja, koji bi trebalo da kontrolišu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *