Da bi radnici očuvali zdravlje svojih disajnih organa, odnosno da bi mogli normalno da dišu dok obavljaju određeni posao, važno je da imaju odgovarajuću zaštitnu masku. Kada je u pitanju HTZ oprema, ona mora biti odabrana sa puno pažnje, kako bi radnik zaista bio maksimalno zaštićen. 

Jedna od osnovnih podela zaštitnih maski jeste na one koje filtriraju vazduh i na one koje imaju odvojeni dovod vazduha. 

Kada su u pitanju zaštitne maske koje vazduh filtriraju, one se dele na tri vrste i to jednokratne maske, polumaske i pune maske. Takozvane polumaske imaju za cilj zaštitu donjeg dela lica, odnosno usta i nosa, dok HTZ oprema koja podrazumeva pune zaštitne maske jeste ona koja pokriva celo lice. Tačnije, ona ne štiti samo usta i nos, već i ostali deo lica.

Kako odabrati pravu zaštitnu masku? 

Pre nego što se odlučite koja HTZ oprema vam je potrebna, pa samim tim i da li vam je potrebna zaštitna maska i koja, vrlo je važno i da imate na umu sa kojim rizicima se susrećete na svom radnom mestu. Ne zaboravite da treba uzeti u obzir i one koji su lako uočljivi i one rizike, koji baš i nisu posebno uočljivi, a izloženost njima svakako izaziva brojne posledice. Tek nakon toga ćete moći da odlučite koju tačno zaštitnu masku ćete odabrati od svih koje se trenutno nalaze na tržištu. 

Vrlo je važno znati i to da zaštitne maske imaju odgovarajuće filtere, pa se obično prema njima i biraju. 

Filteri za zaštitne maske 

Osnovni cilj koji HTZ oprema ima, pa samim tim i zaštitne maske, jeste da omogući radniku da tokom obavljanja svog posla bude adekvatno zaštićen od različitih vrsta rizika u smislu kontaminacija na prvom mestu. 

Jedna od vrsta filtera su oni koji imaju takozvani DIN naboj i oni su univerzalni. Obično se ovakvi filteri mogu koristiti za zaštitne maske različitih proizvođača. Druga vrsta su filteri sa bajonet postavljanjem, koji su specifični u tom smislu što mogu da budu korišćeni samo za maske od istog proizvođača. 

U principu se svi filteri dele na tri vrste, koje se smatraju glavnim. Ipak, HTZ oprema koja je dostupna na tržištu može da zadovolji zahteve svakoga, jer izbor je zaista veliki. 

Najpre su to filteri za čestice koji nose oznaku P. Obično se preporučuje njihovo korišćenje osobama koje na svom radnom mestu imaju dodira sa velikom količinom prljavštine i prašine, odnosno sa parom koja nije toksična. Najčešće zaštitne maske sa ovim filterima koriste ljudi koji su angažovani na sečenju i obradi drveta ili koji hobluje parket, odnosno postavljaju izolaciju izrađenu od fiberglasa. 

Druga vrsta filtera su filteri koji se koriste kao zaštita od gasa, pare i magle. Preporučuje se da ovakva HTZ oprema bude korišćena kada ljudi rade na mestima gde postoji visok nivo pare u vazduhu ili visok nivo gasova. Prilikom nanošenja farbe na primer na gradilištima se preporučuje nošenje zaštitnih maski sa ovim filterima. 

Treća vrsta filtera su kombinovani, koji sa jedne strane filtriraju vazduh od čestica, a sa druge od isparenja. Preporučuje se koristiti maske sa ovakvim filterima ukoliko je neko na primer angažova na gradilištu i bavi se rušenjem.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *