Sama reč starter asocijacija je na pokretanje, uključivanje i funkcionisanje, dok u kombinaciji sa reči „soft“ označava baš meko startovanje sa akcentom na sigurnost, bezbednost i efikasnost rada. Upravo je Soft starter uređaj koji pruža značajnu podršku radnim performansama motora svakog tipa procesa, postupaka i aktivnosti koje podrazumevaju postojanje opreme, mašina i vrlo često visokih napona struje. 

Da bi svaki zadatak bio uspešno realizovan, podrazumeva se da nema prekida u funkcijama motora, procesa i umanjenja napona struje, jer bi to onda negativno uticalo na ishod procesa. 

Lagani start uz efikasnost procesa i svakog radnog zadatka

Soft starter namenjen je prvenstveno laganom pokretanju radnih procesa i aktivnosti koje inače zahtevaju visoke napone struje i potrošnju električne energije u svakom trenutku pokazivanja performansi. Ima važno mesto za postizanje efikasnosti procedura, jer sprečava gubitak napona, kao i struje, uz sigurnost i pouzdanost aktiviranja svake mašine, uređaja ili drugog vida opreme. 

Kako često u složenim delatnostima može doći i do preopterećenja struje i napona koji je izvan granice optimalnog, Soft starter ima zadatak da pruži bezbednost tokom korišćenja i sigurnost da neće doći do prekida tokom obavljanja aktivnosti. Pokretanje je na taj način znatno sporije, bez mehaničkog opterećenja, a zatim dolazi do višeg nivoa snage i performansi motora, ali na pouzdan i bezbedan način.

Isplativost sa aspekta potrošnje struje i nastanka troškova

Delujući na umanjenje početnog napona i snage struje koja se koristi za pokretanje opreme i drugih elemenata procesa koji zahtevaju rad motora, Soft starter pruža sigurnost kontinuiteta svih operacija. To je način da se stvore značajne uštede, kako u pogledu očuvanja resursa električne energije, tako i sa aspekta troškova. 

Naime, ukoliko bi se pokretanje vršilo bez kontrole nivoa struje i opterećenja, u slučaju prekida napajanja dolazi do iznenadnog zaustavljanja procesa, zatim pojave kvarova, kao i potpunog gubljenja funkcija raznovrsne opreme. Sve to može zahtevati vreme za popravku, a nekada i potrebu nabavke novih mašina, uređaja i drugih bitnih materijalnih resursa, što nedvosmisleno izaziva i značajne finansijske izdatke. Sve to, može sprečiti Soft starter za svaki tip uređaja i opreme, što će ne samo umanjiti troškove, već i podići stepen bezbednosti i pouzdanosti na znatno viši nivo.

Tehničke karakteristike koje produžavaju vek upotrebe opreme i motora

Brojne su dobre strane i benefiti koje svojim funkcijama obezbeđuju Soft starter uređaji u svim delatnostima i aktivnositma uz upotrebu električne energije i samim tim napona struje. U pogledu tehničkih karakteristika, velika prednost je to što umanjuju efekat buke u procesima, kao i vibraciju transportnih traka. 

Uz opciju prilagođavanja nivoa početnog napona, vremena aktiviranja i zaustavljanja, pruža se maksimalna fleksibilnost za svaki tip radnih operacija. Kvalitetno se umanjuje stepen hidrauličnog udaranja karakterističan za cevi, kao i opterećenje električne mreže, što čini procese laganijim i mirnijim u pogonima, ali ne i manje efikasnim.

Soft starter predstavlja uređaj nove generacije koji je kao stvoren za bezbednu i pouzdanu kontrolu, podešavanja i aktiviranje opreme na osnovu struje kao osnovnog resursa, ali ima i elektromotor bez kojeg je funkcionisanje nezamislivo. Zbog toga, važno je uvideti prednosti koje „meki starteri“ pružaju i podići stepen sigurnosti procesa na viši nivo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *